Ochrana osobních údajů

srp, 23 2023

Ochrana osobních údajů a zpracování dat

Vážení uživatelé webové stránky Zubní Hygienistka Pardubice, vaše soukromí a ochrana osobních údajů jsou pro nás mimořádně důležité. Zde naleznete podrobné informace o způsobu, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány, včetně účelu, právního základu pro zpracování a období, po které budou vaše údaje chráněny. Dále zde naleznete informace o vašich právech v souvislosti s GDPR a o tom, jak a kde můžete tato práva uplatnit. V naší společnosti se zavazujeme k maximální transparentnosti a ochraně vašich osobních údajů v souladu s platnými zákony a nařízeními Evropské unie a České republiky.

Shromažďování a použití osobních údajů

Když navštívíte naši webovou stránku, můžeme shromažďovat informace, které poskytnete dobrovolně prostřednictvím formulářů, emailové komunikace nebo jako součást objednávky služeb. Tyto údaje používáme výhradně pro zpracování vašich požadavků a poskytnutí kvalitní péče. Vaše údaje jsou zpracovávány pouze zaměstnanci či spolupracovníky, kteří jsou přímo zapojeni do poskytování našich služeb a kteří jsou vázání mlčenlivostí a dodržují všechny přísné bezpečnostní standardy pro ochranu vašich údajů.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat opravu, smazání či omezení zpracování vašich osobních údajů. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud si přejete uplatnit kterékoli z vašich práv nebo máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, na naší kontaktní emailové adrese [email protected].

Kontaktní údaje pro uplatnění práv subjektu údajů

V případě potřeby nás můžete kontaktovat s jakýmkoliv dotazem nebo požadavkem týkajícím se vašich osobních údajů na naší poštovní adrese: Jaroslav Novotný, Hlinská 22, 370 01 České Budějovice, Česká republika. Snažíme se reagovat na všechny podněty v co nejkratším možném čase a veškerou komunikaci podléhající ochraně osobních údajů provádíme v souladu s nařízením GDPR a dalšími platnými předpisy.