Ochrana osobních údajů

srp, 23 2023

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou nám projevujete poskytováním svých osobních údajů a zavazujeme se chránit vaše soukromí. Tento dokument popisuje praktiky ochrany osobních údajů používané na našem webu Zubní Hygienistka Pardubice. Přistupujeme k ochraně osobních údajů velice zodpovědně a v souladu s platnými právními předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento dokument slouží k informování uživatelů o tom, jaké údaje shromažďujeme, pro jaké účely je používáme, kdo má k nim přístup a jaké mají uživatelé možnosti a práva v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

Shromažďování a užití osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím našeho webu za účelem zlepšování služeb, které nabízíme. To zahrnuje, avšak není omezeno na, reakci na vaše dotazy, komunikaci s vámi a poskytování personalizovaných nabídek. Shromažďujeme informace jako je vaše jméno, emailová adresa, telefonní číslo a další údaje, které dobrovolně poskytnete například při vyplňování kontaktních formulářů na našich stránkách. Vždy se jedná o údaje, kterými nás uživatel dobrowolně osloví, a jsou využívány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty.

Používání cookies a sledovacích technologií

Náš web používá cookies k poskytování personalizovaných služeb a lepší uživatelské zkušenosti. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou ukládány na zařízení uživatele při návštěvě webové stránky a slouží například k zapamatování předvoleb uživatele nebo k měření návštěvnosti. Používáme jak trvalé cookies, tak i cookies relace. Většina prohlížečů umožňuje správu cookies, včetně jejich blokování a odstranění. Je však třeba si uvědomit, že po odstranění nebo zamítnutí cookies nemusí být některé funkce webu plně dostupné.

Bezpečnost

Zabezpečení vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Implementujeme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů proti neoprávněnému přístupu, změně, zveřejnění nebo zničení. Aktualizujeme a testujeme naše bezpečnostní technologie pravidelně. Věříme, že společným úsilím s vámi můžeme zajistit bezpečnost vašich údajů, a proto vás prosíme, abyste se řídili bezpečnostními doporučeními a upozornili nás na jakékoli podezřelé aktivity.

Práva subjektů údajů

V souladu s GDPR máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme, a kdykoliv můžete požádat o jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz. Máte také právo vznést námitky proti zpracování vašich údajů nebo požádat o omezení zpracování. Pro využití těchto práv nás můžete kontaktovat přes email na adrese [email protected]. Pokud se domníváte, že je vaše právo na ochranu údajů porušováno, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů ohledně ochrany osobních údajů nebo využití našich služeb nás neváhejte kontaktovat. Vlastníkem webu a správcem osbních údajů je Jaroslav Novotný, se sídlem na adrese Hlinská 22, 370 01 České Budějovice, Česká republika. Komunikační email: [email protected].