VZP příspěvek na dentální hygienu 2016

…o příspěvek do výše 1000,- Kč můžou klienti žádat na základě předložení originálu dokladu o zaplacení do 30.11.2016 nebo může být ukončeno vyplácení po vyčerpání finančních prostředků z fondu prevence. Více na webu VZP.